Special Needs Education

Speciaal onderwijs, inclusie en passend onderwijs zijn in Nederland voorbeelden van werk-in-uitvoering. Er is na een lange aanloop volop sprake van beweging: de resultaten beginnen hier en daar contouren te krijgen maar het is nog niet af.Exhem is gedurende die ontwikkeling actief geweest met verhelderende en innovatieve projecten in alle fasen.Aanvankelijk ging het om de vraag of passend/inclusief mogelijk was. In de jaren er na verschoof de vraag naar hoe je die onderwijsvorm het beste vorm kon geven.Vervolgens evolueerde de vraag naar studiereizen die meer op praktische aspecten van implementatie waren gericht. En in de huidige tijd gaan de vragen over samenwerking, en ook over de rol die over blijft voor de instellingen van speciaal onderwijs, en de specialisten daarbinnen

Academic tour (studiereis) ict in onderwijs naar Singapore  

De groeiende rol van diverse vormen van ICT in het onderwijs en in het speciaal onderwijs behoeft hier geen betoog. De opmars van tablets, touchscreens en andere devices is er slechts één voorbeeld van. Daar komt nog bij dat de nu in gang gezette transitie naar inclusief onderwijs regelmatig vragen zal oproepen op professioneel en organisatorisch niveau voor ICT-specialisten in het (V)SO.

20 deelnemers zijn van 21-28 mei 2016 naar Singapore geweest voor een inspirerende reis.

Georganiseerd op initiatief en in samenwerking met:

Verslag/foto’s: http://www.gewoonspeciaalict.nl/studiereis-singapore.html

Bezoek aan Pathlight School

 bezoek aan Pathlight School

Academic Tour 'Inclusief onderwijs Ontario, Canada’, 10-16 oktober 2015

Opdrachtgever: SWV De Meierij Voortgezet Onderwijs ‘s-Hertogenbosch

21 deelnemers uit het gebied van het samenwerkingsverband observeren en evalueren de praktijk van het inclusief onderwijs in het VO in de noordelijke voorsteden van Toronto.

De deelnemers zijn afkomstig van SWV De Meierij, Elde Colege, Vlechtwerk, Sint Janslyceum, Praktijkschool De Brug, Bossche vakschool & Van Maerlant, Helicon vmbo Groen, Saltho onderwijs, Hub Noord-Brabant, Mytylschool Gabriël, VSO e Zwengel, Ds. Piersoncollege en de gemeenten Vught en Zaltbommel.

De kern in het programma vormden de parallelle schoolbezoeken in kleine groepjes, aangevuld met bezoeken aan beroeps-, bestuurs- en beleidsinstanties. De dag werd steevast afgerond met een sessie waarin de ervaringen van die dag werden uitgewisseld en besproken.

 

Gecombineerde studiereis/deelname aan OSCA 2014 conferentie van 8-15 november 2014 voor bestuurders en professionals in het special onderwijs (LECSO) naar Toronto en omgeving in Ontario, Canada

Lijst deelnemers 

 

Academic tour speciaal onderwijs Londen PO/VO. 23-27 mei 2011

Een groep van een kleine 20 experts op de verschillende terreinen binnen het speciaal onderwijs in Nederland gaat eind mei de situatie in Londen bekijken.

Zij bezoeken reguliere scholen in primair en voortgezet onderwijs, en ook scholen voor speciaal onderwijs.

  • Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:
  • Hoe functioneert ‘inclusiveness’ op reguliere scholen?
  • Waar ligt in Engeland de caesuur tussen inclusiveness en special indication?
  • Hoe worden in Engeland de raakvlakken tussen zorg naar onderwijs gedefinieerd? Hoe verloopt de samenwerking?
  • Welk aandacht besteedt men in Londen aan kwaliteitszorg en resultaten  in het speciaal onderwijs?

De deelnemers bezoeken tijdens de reis in kleine groepjes een 12 tot 15 verschillende scholen.

De doelstellingen vallen in drie categorieën:

  • Observeren hoe passend onderwijs functioneert
  • Kennis nemen van de Engelse structuur van Special Education: governance, financiering en het bouwwerk van de diverse expertises en vakgebieden
  • Discussie over de keuzes die men in Engeland heeft gemaakt in situaties waarin forse bezuinigingen de kwaliteit van het speciaal onderwijs hebben bedreigd.

De reis wordt georganiseerd in samenwerking met Alan Boyle (Leannta Associates, Londen) en Eric Rietkerk (destijds BMC Amersfoort).

Tourleider: John Scholtes

 

Inclusief onderwijs in Palermo.

Academic tour voor directeuren van de Stichting De la Salle, Heemstede.

6-11 april 2007. Tourleider: Henk Geelen

Verslag: Spagaat in Palermo [link?]

 

 

Studiereis Speciaal Onderwijs IJsland voor PPO Rotterdam

Special Needs Education 11 May 2019

IJsland kent gezien de geringe omvang van de bevolking een overzichtelijk, maar daarom niet minder interessant onderwijssysteem, waarbinnen het bijzonder onderwijs een voorname en inclusieve rol vervult.

The Quest for well-being: a collective responsibility, Toronto ON, in opdracht van VierTaal

Special Needs Education 10 November 2017 — Toronto, Canada

Studiereis/conferentie naar Canada. Quest conferentie in Toronto, 10-17 november 2017 De reis is een combinatie van bezoeken aan scholen, en deelname aan de conferentie ‘The Quest for Increased Student Achievement' in Toronto, Canada. De scholen liggen in het York Region District School Board, dat bekend staat als een van de best functionerende Boards in Canada. York School District is min of meer de achtertuin van Michael Fullan; het gebied waar zijn ideeën voor het eerst breed zijn toegepast.

Academic Tour: Inclusion Toronto

Special Needs Education 10 October 2015 — Toronto, Canada

Academic Tour 'Inclusief onderwijs Ontario, Canada’ voor SMV De Meierij, 10-16 oktober 2015.

Studiereis Speciaal Onderwijs IJsland

Special Needs Education 13 October 2019

IJsland kent gezien de geringe omvang van de bevolking een overzichtelijk, maar daarom niet minder interessant onderwijssysteem, waarbinnen het bijzonder onderwijs een voorname en inclusieve rol vervult.

Academic tour Transitie Jeugdzorg

Special Needs Education 08 December 2013 — Liverpool, England

4-daagse studiereis naar best practices in Nederland en Engeland (Liverpool).

Studiereis naar IJsland, inspiratie voor inclusiever onderwijs in de praktijk.

Special Needs Education 19 October 2024

Exhem is expert in studiereizen voor het onderwijs.Ook IJsland is geen onbekend terrein. Dankzij de samenwerking met onze IJslandse partner zijn we in staat een waardevol programma aan te bieden. Vanaf 2018 tot nu heeft Exhem een tiental reizen naar IJsland georganiseerd.We hebben reizen voor PO en voor VO. We zijn thuis in de stedelijke context (Reykjavik), maar ook op het platteland.Veel van onze reizen hebben inclusie als hoofdthema, maar IJsland heeft ook veel te bieden op het terrein van leiderschap en doorgaande lijn.IJsland biedt al jaren inclusief onderwijs, deels vanwege noodzaak en geografie,maar ook vanwege de maatschappelijke commitment die er is rondom inclusie.