Studiereis naar IJsland, inspiratie voor inclusiever onderwijs in de praktijk.

Exhem is expert in studiereizen voor het onderwijs.Ook IJsland is geen onbekend terrein. Dankzij de samenwerking met onze IJslandse partner zijn we in staat een waardevol programma aan te bieden. Vanaf 2018 tot nu heeft Exhem een tiental reizen naar IJsland georganiseerd.We hebben reizen voor PO en voor VO. We zijn thuis in de stedelijke context (Reykjavik), maar ook op het platteland.Veel van onze reizen hebben inclusie als hoofdthema, maar IJsland heeft ook veel te bieden op het terrein van leiderschap en doorgaande lijn.IJsland biedt al jaren inclusief onderwijs, deels vanwege noodzaak en geografie,maar ook vanwege de maatschappelijke commitment die er is rondom inclusie.
  • Studiereis naar IJsland, inspiratie voor inclusiever onderwijs in de praktijk.
  • 2024-10-19T00:00:00+02:00
  • 2024-10-26T23:59:59+02:00
  • Exhem is expert in studiereizen voor het onderwijs.Ook IJsland is geen onbekend terrein. Dankzij de samenwerking met onze IJslandse partner zijn we in staat een waardevol programma aan te bieden. Vanaf 2018 tot nu heeft Exhem een tiental reizen naar IJsland georganiseerd.We hebben reizen voor PO en voor VO. We zijn thuis in de stedelijke context (Reykjavik), maar ook op het platteland.Veel van onze reizen hebben inclusie als hoofdthema, maar IJsland heeft ook veel te bieden op het terrein van leiderschap en doorgaande lijn.IJsland biedt al jaren inclusief onderwijs, deels vanwege noodzaak en geografie,maar ook vanwege de maatschappelijke commitment die er is rondom inclusie.

Een studiereis naar IJsland biedt een goede gelegenheid om te leren van de IJslandse successen. Onderwijs, jeugdhulp en de vrijetijdbestedingsorganisaties werken nauw samen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan het onderwijs en een positieve bijdrage kunnen hebben aan de gemeenschap en maatschappij. Het doel van het onderwijs is een leeromgeving faciliteren waar leraren en leerlingen de uitdagingen en voordelen van diversiteit omarmen en waar iedere leerling de kans krijgt om succesvol te zijn.

Scholen in IJsland zijn verplicht om alle leerlingen onderwijs te bieden, dus ook de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Daarom wordt er nauw samengewerkt met ouders, jeugdhulp en de lerarenopleiding. Er is kleinschalig speciaal onderwijs, maar een plaatsing hier is in principe tijdelijk.

De reguliere school blijft betrokken zodat zij op termijn zelf in staat zijn aan de onderwijs-behoeften van de leerling te voldoen.

De focus ligt op de krachten van leerlingen en hoe zij deze krachten levenslang goed kunnen inzetten.


Naast alle bezoeken is er voldoende gelegenheid om over de opgedane indrukken na te praten in de IJslandse natuur. Warmwaterbronnen, geisers en watervallen wordenbezocht om vervolgens bij IJslanders thuis aan tafel mee te eten en te praten over de IJslandse mentaliteit.

EIgen vervoer! We huren en besturen zelf de personenbusjes. We zijn dus flexibel om zelf onze excursies te plannen. Geen lange wachttijden om naar een bepaalde locatie te gaan.

 


Ijsland 

   

 Afbeeldingen zijn ter beschikking gesteld door A. Postma.