Best practices: Studiereizen en Seminars in Onderwijs

Onderwijs is altijd al een belangrijke component geweest in het aanbod van Exhem.In de afgelopen jaren zijn er studiereizen of seminars georganiseerd over thema’s als kwaliteitszorg, resultaat-georiënteerd onderwijs, team teaching, hoogbegaafdheid, doorgaande lijn, gebouwmanagement, multiculturele teams in het onderwijs, leadership, community schools, etc. (zie voor details onze portfolio hieronder).

 Op dit moment werken we aan een reeks nieuwe thema’s over de volgende onderwerpen:

  • eigenaarschap
  • junior colleges
  • werkdruk en anders werken

 

Academic Tour Werkdruk in het PO: Studiereis naar Zweden en Finland

Best practices: Studiereizen en Seminars in Onderwijs 01 February 2015

De werkdruk in het primair onderwijs (en ook in andere sectoren van het onderwijs) wordt vaak als hoog ervaren. Daar kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen, al dan niet gerelateerd aan persoonlijke omstandigheden. Maar in veel gevallen speelt de organisatie van het werk een grote rol. De individuele aanpak, en ook de manier waarop de organisatie het onderwijsproces is vormgegeven. Vechten tegen de bierkaai of anders organiseren?

The Quest for well-being: a collective responsibility, Toronto ON

Best practices: Studiereizen en Seminars in Onderwijs 16 November 2019 — Toronto, Canada

Een bezoek aan de Quest conferentie in Toronto, Canada. Een inspirerende conferentie met internationale gasten en lokale onderwijzers. Gecombineerd met bezoeken in kleine groepjes naar scholen in York region; het ‘laboratorium’ van Michael Fullan. Een multiculturele metropool met een hart voor goed onderwijs. Voor ons dit jaar de 10e editie!

Kwaliteitszorg in het basisonderwijs

Best practices: Studiereizen en Seminars in Onderwijs 09 April 2008 — London, England

4-daagse studiereizen naar scholen in Noord Londen. Jaarlijks uitgevoerd in opdracht van de Vlietacademie/Besturenraad van 2008 - 2012.