Studiereis Speciaal Onderwijs IJsland voor PPO Rotterdam

IJsland kent gezien de geringe omvang van de bevolking een overzichtelijk, maar daarom niet minder interessant onderwijssysteem, waarbinnen het bijzonder onderwijs een voorname en inclusieve rol vervult.

IJsland kent gezien de geringe omvang van de bevolking een overzichtelijk, maar daarom niet minder interessantonderwijssysteem, waarbinnen het bijzonder onderwijs een voorname en inclusieve rol vervult


De kleinschaligheid van de IJslandse samenleving heeft een hecht samenwerkingsmodel opgeleerd, waarin bijvoorbeeld inspectie, overheid en hoger onderwijs nauw betrokken zijn bij het onderwijs. Ook de begeleiding naar de arbeidsmarkt na het secundair onderwijs is intensiever dan bij ons.

En gezien de korte lijnen en de hoge kwaliteit is IJsland een vruchtbare plek gebleken voor interessante vernieuwingen.


De thema’s
die op deze reis aan de orde komen zijn
- Inclusief/passend onderwijs
- Eigenaarschap leraren
- Rol verlengde schooldag bij sociaal-emotionele ontwikkeling
- Relatie met ministerie en inspectie
- rol hoger onderwijs

- Doorstroom speciaal onderwijs naar arbeidsmarkt


Daarnaast maken we ook kennis met IJsland en de IJslanders. Via lokale partners krijgen deelnemers de gelegenheid om een kijkje
in de keuken (in dit geval ook letterlijk!) van deze aparte samenleving ter nemen.