All projects in Education

Academic Tours in het onderwijs bouwen voort op de ervaring van Toon Dijkstra’s programma’s. In de afgelopen jaren hebben we tours georganiseerd over de volgende onderwerpen: kwaliteitszorg in het onderwijs; inclusief onderwijs; multiculturele teams in het onderwijs; team teaching; leadership; resultaat georiënteerd onderwijs; data-driven education. Groepen van Exhem bezochten best practices in de volgende landen: Finland, Engeland, USA, Canada, IJsland, Italië, Zweden, Ierland, Denemarken en Schotland.

 Voorbeelden van projecten in de afgelopen jaren: 

 

- 16 – 23 november 2019: een bezoek aan de Quest conferentie in Toronto, Canada. Een inspirerende conferentie met internationale gasten en lokale onderwijzers. Gecombineerd met bezoeken in kleine groepjes naar scholen in York region; het ‘laboratorium’ van Michael Fullan. Een multiculturele metropool met een hart voor goed onderwijs. Voor ons dit jaar de 10e editie!


- april 2020. ZwedenNorrköping (zuidwestelijk van Stockholm). Hoe functioneert passend onderwijs? Hoe werkt het met meer handen & hoofden in de klas? Een studiereis voor het PO over team-teaching, over werkdruk en over inclusief onderwijs.


- september 2020. Inclusief onderwijs en doorgaande lijnin Reykjavik, IJsland. Voor PO en VO. Op dit moment werken we aan een reis voor Auris Rotterdam naar IJsland. Een derde reis is in voorbereiding


- 27-31 oktober 2019. Edinburgh en omgeving: deze reis wordt georga
niseerd in opdracht van Orion Amsterdam. Begin 2020 volgt er een studiereis over resultaatgericht onderwijs en eigenaarschap van docenten.

Een reis die we in het afgelopen decennium vaker hebben gedaan. De thema’s blijven evenwel actueel. Het Schotse onderwijs is betrokken en van een hoog niveau.

 

- 5-9 april 2020. Studiereis Taal & Rekenen in Helsinki, Finland. Combinatie van training, presentatie en schoolbezoeken. Wat is de state-of-the-art in taal- en rekenonderwijs?

In opdracht CBO Meilân in Friesland.

 

- Tenslotte willen u graag attenderen op het nieuwe aanbod van kleinschalige culturele reizen.

  • 2024-10-19T00:00:00+02:00
  • 2024-10-26T23:59:59+02:00

Special Needs Education Oct 19, 2024 to Oct 26, 2024

Exhem is expert in studiereizen voor het onderwijs.Ook IJsland is geen onbekend terrein. Dankzij de samenwerking met onze IJslandse partner zijn we in staat een waardevol programma aan te bieden. Vanaf 2018 tot nu heeft Exhem een tiental reizen naar IJsland georganiseerd.We hebben reizen voor PO en voor VO. We zijn thuis in de stedelijke context (Reykjavik), maar ook op het platteland.Veel van onze reizen hebben inclusie als hoofdthema, maar IJsland heeft ook veel te bieden op het terrein van leiderschap en doorgaande lijn.IJsland biedt al jaren inclusief onderwijs, deels vanwege noodzaak en geografie,maar ook vanwege de maatschappelijke commitment die er is rondom inclusie.

  • 2023-11-05T00:00:00+01:00
  • 2023-11-09T23:59:59+01:00

Nov 05, 2023 to Nov 09, 2023

De trainingscursus betreft een combinatie van bezoeken aan scholen en instellingen die een belangrijke rol spelen in de leiderschapsvorming ten aanzien van het basisonderwijs, alsmede de praktijk van inclusief/passend onderwijs in IJsland.De cursus staat open voor deelname van professionals uit Nederland en België.Indien Belgische collega’s inschrijven op de leiderschapscursus wordt de groepsgrootte niet hoger dan 35 personen.

  • 2019-11-16T00:00:00+01:00
  • 2019-11-23T23:59:59+01:00

Een bezoek aan de Quest conferentie in Toronto, Canada. Een inspirerende conferentie met internationale gasten en lokale onderwijzers. Gecombineerd met bezoeken in kleine groepjes naar scholen in York region; het ‘laboratorium’ van Michael Fullan. Een multiculturele metropool met een hart voor goed onderwijs. Voor ons dit jaar de 10e editie!

  • 2019-10-13T00:00:00+02:00
  • 2019-10-19T23:59:59+02:00

Special Needs Education Oct 13, 2019 to Oct 19, 2019

IJsland kent gezien de geringe omvang van de bevolking een overzichtelijk, maar daarom niet minder interessant onderwijssysteem, waarbinnen het bijzonder onderwijs een voorname en inclusieve rol vervult.

  • 2019-05-11T00:00:00+02:00
  • 2019-06-03T23:59:59+02:00

Study abroad Programmes May 11, 2019 to Jun 03, 2019

During this program University of Michigan Students spend 3 weeks visiting a wide range of public and private international schools in the Netherlands, France, Belgium, and Germany as well as build marketable teaching and management skills of global cultural competence, critical reflection, and intercultural relations.