Academic Tour: Inclusion Toronto

Academic Tour 'Inclusief onderwijs Ontario, Canada’ voor SMV De Meierij, 10-16 oktober 2015.

De reis betreft een combinatie van bezoeken aan scholen, en bezoeken aan professionele organisaties in Toronto en omgeving. 

De nadruk zal liggen op de volgende thema’s: 

 • Inclusief onderwijs (VO/VSO) praktijk 
 • Inclusief onderwijs (VO/VSO) : beleid, organisatie, financiering, stakeholders 
 • Employability leerlingen inclusief onderwijs (VO/VSO)  

Uitgangspunten voor het programma  

 • Gevarieerd programma met introducties, sessies en observaties op scholen. 
 • Schoolbezoeken in kleinere groepen. 
 • Interactieve opzet. 
 • Tijd voor feedback en reflectie. 
 • Bezoek aan beleidsbepalende organisaties (Ministerie, School district board, Teachers Association)  

Doelstellingen

 • Kennis nemen van het onderwijsstelsel in Ontario, Canada, in hoofdlijnen, met daarbij aparte aandacht voor de geïdentificeerde thema’s. 
 • Kennis nemen van best practices op scholen op het terrein van de thema’s. 
 • Observeren van onderwijssituaties. 
 • Kennis nemen van de succesfactoren en best practices inclusion. 
 • Verdieping van de resultaten door debat en interactie met de gastinstellingen en andere deelnemers aan de conferentie. 
 • Vertalen naar de eigen situatie, en dit delen met de andere deelnemers. 
 • Teambuilding. 

Waarom Ontario? 

Ontario geldt in Canada als een voorhoedestaat als het gaat om implementeren van onderwijsvisies. Ontario is de bakermat van Michael Fullan, en daarvoor Norm Green. 

In Ontario is de afgelopen jaren (2008-2012) gewerkt aan een heroriëntatie van inclusief onderwijs. Inclusiviteit is gedefineerd als ‘Equity and Inclusive Education’ met respect voor Diversity. Diversity refereert aan religie, ethnische achtergrond en geestelijke en/of lichamelijke handicaps. 

De conferentie is één van de activiteiten waarop wordt terug gekeken naar de behaalde resultaten. 
Tijdens deze reis maken we kennis met Inclusiveness op alle niveaus (Ministerie, wetenschappers, scholen, besturen) en de overstap naar de arbeidsmarkt).

4 Vragen die tijdens deze reis aan de orde komen:

 • Hoe verloopt het proces van indicatie in Ontario.
 • Waar ligt de grens tussen inclusief onderwijs en niet-inclusief speciaal onderwijs. 
 • Wat zijn de beperkingen in de praktijk bij implementatie (geografische afstand; budget; aanwezigheid specialistische kennis);
 • Bestaat er in Ontario een equivalent van ons rugzakje? Kunnen School Boards hulp en expertise inkopen?
 • Hoe krijgt de kwaliteitszorg in het speciaal onderwijs in Ontario vorm? Wie gaan daar over?
 • Wat is de doorgaande lijn in het Equity and Diversity beleid? Van PO naar VSO? Begeleiding naar de arbeidsmarkt?
 • Wat is de relatie tussen ministerie en school boards? Hoe gaat men om met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid?

Zie voor een introductie in Fullan’s ideeëngoed: http://www.michaelfullan.ca/resource_assets/handouts/08_Nov_Keynote_A4.pdf 

Toronto is één van de grootste Canadese steden. Het heeft een levendig centrum, en een uitgebreid culturele leven. Veel Canadese sterren uit het Folk en Rock-circuit die later naar New York of Californië trokken zijn hier in de clubs hun carrière begonnen (Neil Young, Joni Mitchell, Gordon Lightfoot, the Band, etc.). De stad geldt ook als een van de meest geslaagde experimenten voor wat betreft sociale integratie van diverse bevolkingsgroepen. 

In het programma is voorts een dag met een excursie naar Niagara Falls opgenomen.

Klik hier voor antwoorden op de zeven meest gestelde vragen over nut en opbrengst van studiereizen 

Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met René de la Fonteijne, Exhem. 043-3882751, of r.delafonteijne@exhem.eu