Registration form

Studiereis naar IJsland, inspiratie voor inclusiever onderwijs in de praktijk.

Exhem is expert in studiereizen voor het onderwijs.Ook IJsland is geen onbekend terrein. Dankzij de samenwerking met onze IJslandse partner zijn we in staat een waardevol programma aan te bieden. Vanaf 2018 tot nu heeft Exhem een tiental reizen naar IJsland georganiseerd.We hebben reizen voor PO en voor VO. We zijn thuis in de stedelijke context (Reykjavik), maar ook op het platteland.Veel van onze reizen hebben inclusie als hoofdthema, maar IJsland heeft ook veel te bieden op het terrein van leiderschap en doorgaande lijn.IJsland biedt al jaren inclusief onderwijs, deels vanwege noodzaak en geografie,maar ook vanwege de maatschappelijke commitment die er is rondom inclusie.
Fill in this form to register for this project.
I give permission to use my personal data for this event.