Energietransitie en Digitalisering in Smart Cities - Waar werkt het al?

Studiereis naar succesvol geïmplementeerde projecten in Noorwegen en Zweden, 18 - 23 april 2021.

Energie transitie en digitalisering zijn voorname game changers die Smart Cities de bepalende rol zullen geven op weg naar een toekomstige samenleving. We zien dan ook veel creatieve ideeën en goede projecten. Zeker in Nederland, en ook elders in Europa.

Toch zie je dat de uiteindelijke uitvoering vaak minder oplevert dan de oorspronkelijke opzet. We zien van alle kanten vertragingen opdoemen waar de projecten op blijven hangen.

Upscalen is het toverwoord, maar we zien het nog niet op grote schaal gebeuren. Dat is jammer.

Hoe komt dit? Heeft duurzaamheid -als het er op aan komt- toch niet de grootste prioriteit? Zit Nederland in bestuurlijk en juridisch opzicht op slot en/of zich zelf in de weg? Is er behoefte aan een nationaal vangnet? Of zelfs nationale regie? Of zijn we gewoon beter in technische oplossingen bedenken dan in implementeren?

Wij achten ons niet de juiste personen om deze vragen te beantwoorden. Maar wij denken wel dat de tijd rijp is om met onze ervaringen van nu eens een kijkje in de keuken van anderen te gaan nemen. Daarom deze studiereis. Wij, Adit Ram van Dreaminc en René de la Fonteijne van Exhem, nemen jullie mee naar Stavanger in Noorwegen en Umea in Zweden naar succesvolle projecten die vergevorderd of afgesloten zijn.

Een bezoek aan een van de meest duurzame datacenters van de wereld, Green Mountain behoort tot een toonaangevend voorbeeld in deze reis. Dit in combinatie met een dialoog bij twee hoog aangeschreven projecten die als doel hebben om een gezonde en veerkrachtige stedelijke samenleving te faciliteren met energietransitie en digitalisering als waardevolle tools.

De projecten die we bezoeken zijn onderdelen van EU-projecten TRIANGULUM en RUGGEDISED.

Zie meer over deze projecten

Voor wie is deze reis? In ieder geval denken wij aan deze groepen deelnemers.

Kijk ook naar het programma, en naar de details van deelname & aanmelden.

 

Voor meer informatie mail of bel Adit Ram: adit@bureaudreaminc.com – 06 20960058 of René de la Fonteijne: contact@exhem.eu – 06 – 21804945.