Over de projecten

TRIANGULUM en RUGGEDIZED zijn twee van 14 zogeheten European Smart Cities and Communities Lighthouse Projects die vanuit de EU worden gefinancierd. Alle projecten bestaan uit samenwerkingsverbanden tussen diverse steden in Europa (ook buiten EU).

Doel van deze projecten is om oplossingen en raamwerken te demonstreren, verspreiden en repliceren voor toekomstige smart cities. Alle deelnemende steden dienen als testgebied voor innovatieve deelprojecten met een focus op energie, ICT, mobiliteit en nieuwe businessmodellen.

Het hoger doel van deze initiatieven is om toe te werken naar leefbare, inclusieve en duurzame stedelijke gebieden.

Alle deelnemende projectpartners combineren hun interdisciplinaire kennis en ervaring en werken aan een gezamenlijk doel. Deze partners maken allemaal onderdeel uit van de zogeheten triple helix; in dit geval de samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Het is goed voor te stellen dat al deze projecten met al hun ervaringen, successen en geleerde lessen een rijke bron aan kennis en inspiratie kunnen zijn voor iedereen die met smart cities te maken heeft of gaat krijgen.

Stavanger

Het eerste deel van de reis zal in het teken staan van Stavanger (Noorwegen), lighthouse city van project TRIANGULUM. Deze stad is bekend als de energiehoofdstand van Europa en houdt bezig met de transitie naar een duurzame regio. De strategie van Stavanger is gebaseerd op een lange-termijn ontwikkeling met omgeving, diversiteit, volksgezondheid, sociale zekerheid en veiligheid, en burgerparticipatie als belangrijkste speerpunten.

Showcase energie:

De zogeheten ‘Central Energy Plant’ is een succesvolle oplossing waaraan een aantal overheidsgebouwen gekoppeld zijn voor de warmte/koudevoorziening. Bijzonder is dat hier afvalwater en regenwater voor worden gebruikt. Deze oplossing heeft o.a. voor een CO2-reductie tot 90% gezorgd.

Showcase digitalisering 1:

Het verbinden van huishoudens met gebruiksvriendelijke beeld-beldiensten via reguliere televisieschermen is een toonaangevend onderdeel van het project. Doel hiervan is om bij te dragen aan emissiereducties, vermindering van energieverbruik en het verbeteren van kwaliteit van leven, met name voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Via deze twee-wegverbinding kunnen b.v. familieleden en zorgprofessionals snel en gemakkelijk communiceren met hulpbehoevenden.

 

Lees verder: https://www.triangulum-project.eu/?page_id=2326

Showcase digitalisering 2:

Noorwegen geniet een toenemende aandacht bij organisaties die op zoek zijn naar een duurzame invulling m.b.t. datacenterdiensten. Green Mountain staat bekend als de duurzaamste aanbieder van dergelijke diensten en staat tevens hoog aangeschreven als het gaat om veiligheid en kwaliteit. Een van Green Mountains’s datacenters is gehuisvest in een voormalig NAVO-bunker, voorheen bestemd als munitieopslag. Wat zijn de ontwikkelingen? Waar liggen maakbare en schaalbare kansen voor duurzaamheid? Wat zijn de trends op het gebied van digitalisering en dataopslag? Green Mountain zal haar verhaal doen. Lees verder: https://greenmountain.no/

Umeå

Het tweede deel van de reis zal in het teken staan van Umeå (Zweden), lighthouse city van project RUGGEDIZED. Deze snelgroeiende stad in het noorden van Zweden is een regionaal hub waar o.a. innovatie in onderwijs, techniek en gezondheidszorg samenkomen. De smart city visie is gebaseerd op het realiseren van een aantrekkelijke, levende stad met een diversiteit aan activiteiten, huisvesting, diensten en ondernemerschap om uiteindelijk tot een betere volksgezondheid leiden.

Showcase energie:

Op het gebied van energieverduurzaming zijn doelen gesteld om te streven naar 100% duurzame energie, warmte/koudeopslag en -uitwisseling. Doel is om verdienmodellen te ontwikkelen die energie-uitwisseling tussen organisaties mogelijk maken. Het universiteitsdistrict wordt hierbij als testgebied gebruikt. Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen is altijd geweest dat het voor andere steden in Europa mogelijk moet zijn om de oplossing op een haalbare manier over te nemen.

Showcase digitalisering:

Een belangrijke ontwikkeling is de aanleg van een zogeheten smart city data infrastructuur. Dit platform biedt o.a. toegang tot de energieconsumptie en productie van de stad, reispatronen maar ook o.a. verdienmodellen en ondersteunende diensten. Alle inwoners krijgen toegang tot deze data.

Lees verder: https://ruggedised.eu/cities/umeaa/