Deelnemers

Voor wie is deze reis? In ieder geval denken wij aan deze groepen deelnemers.

Algemeen

Een belangrijk doel van de studiereis is om inhoudelijke kennisuitwisseling te faciliteren en multidisciplinaire dialogen te laten plaatsvinden tussen de deelnemers en onze partners in Noorwegen en Zweden.
Wij nodigen hierom iedere professional op senior niveau uit die te maken heeft of maken gaat krijgen met vernieuwende thema’s omtrent verstedelijking en die actief wil bijdragen aan de transitie naar een veerkrachtige, inclusieve en duurzame stedelijke samenleving.

Wij denken in ieder geval aan de volgende richtingen:

Projecten

Coördinatoren van innovatieprojecten in een (groot)stedelijk context, bv smart cities, of klimaat- adaptieve steden.

Energie
Sr. Managers van energiebedrijven, netbeheerders, onderzoeksinstellingen, adviesorganen, en adviesbureaus.

ICT
Sr. managers van datacenters en bedrijven actief op het gebied van ICT Infrastructuur

Onderwijs
Opleidingscoördinatoren van energiemanagement-gerelateerde opleidingen.
Opleidingscoördinatoren van ICT-gerelateerde opleidingen: bv. Richting infrastructuur, security, data science.
Opleidingscoördinatoren van beleid - en governance opleidingen.

Investeerders
Investeerders van grootschalige infraprojecten