Studiereis Kwaliteitszorg en Resultaatgericht onderwijs PO. Edinburgh, Schotland

Studiereis voor directeuren en andere professionals.

Schotland is een ideale ‘benchmark’ voor het Nederlandse onderwijs. De betrokkenheid van de regionale  overheid is in de laatste decennia onveranderd hoog geweest, ongeacht de politieke kleur.

Schotland is een afgelegen regio, en is altijd een economisch zwakke regio geweest. Het bewustzijn dat onderwijs de voornaamste sociale motor is leeft er erg sterk.

Daarbij beschikken ze over de daadkracht en de afrekencultuur van het Engelse onderwijs, maar qua sociale cultuur staan ze meer open voor overleg en team work, en in dat opzicht staan ze dus dichter bij Nederland.

In het afgelopen decennium is er in Schotland gewerkt met het Curriculum for Excellence. De resultaten mogen er zijn en vormen een opmaat voor het nieuwe project voor de komende jaren.

Ook interessant is dat zij de inspectie van het onderwijs op afstand van de overheid hebben geplaatst, met de nadruk op zelf-evaluatie. Finland is hier het voorbeeld geweest.

 

U kunt uw (vrijblijvende) interesse alvast kenbaar maken.

 

Thema’s

- kwaliteitszorg

- governance

- toezicht en inspectie

- opbrengsten

- beoordelen leraren