Academic Tour Werkdruk in het PO: Studiereis naar Zweden en Finland

De werkdruk in het primair onderwijs (en ook in andere sectoren van het onderwijs) wordt vaak als hoog ervaren. Daar kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen, al dan niet gerelateerd aan persoonlijke omstandigheden. Maar in veel gevallen speelt de organisatie van het werk een grote rol. De individuele aanpak, en ook de manier waarop de organisatie het onderwijsproces is vormgegeven. Vechten tegen de bierkaai of anders organiseren?
  • Academic Tour Werkdruk in het PO: Studiereis naar Zweden en Finland
  • 2015-02-01T00:00:00+01:00
  • 2015-02-06T23:59:59+01:00
  • De werkdruk in het primair onderwijs (en ook in andere sectoren van het onderwijs) wordt vaak als hoog ervaren. Daar kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen, al dan niet gerelateerd aan persoonlijke omstandigheden. Maar in veel gevallen speelt de organisatie van het werk een grote rol. De individuele aanpak, en ook de manier waarop de organisatie het onderwijsproces is vormgegeven. Vechten tegen de bierkaai of anders organiseren?

 

Hoewel sommige leraren de situatie misschien als uitzichtloos ervaren (‘er komen alleen maar taken bij, en de complexiteit neemt toe’) blijkt dat daar op een creatieve manier zeker wel iets aan te doen is. Het gaat echter niet vanzelf. We zullen er iets voor moeten veranderen. Het onderwijs anders organiseren.

Het is namelijk niet te verwachten dat de complexiteit ooit zal veranderen: de scholen staan midden in een samenleving die te maken heeft met een dynamische en globaliserende, en daarmee wordt ons werkveld breder en meer divers. Tegelijkertijd wordt erin het onderwijs meer maatwerk verwacht (inclusief onderwijs, hoogbegaafdheid, contacten met ouders, verlengde schooldag.

Als meer en harder werken als de enige remedie wordt beschouwd om deze ontwikkelingen op te vangen, dan zal het zeker voorkomen dat er geregeld mensen zullen vastlopen.

De organisatoren van deze studiereis denken echter dat er goede oplossingen voor handen zijn.

Er zijn voorbeelden waar op een meer flexibele manier in het onderwijs gewerkt. Wordt het onderwijs overspoeld door schaalvergroting en meer taken? Dan ligt het misschien voor de hand om met grotere basiseenheden te werken; de schotten tussen de klassen flexibeler te maken. Meer mensen in de klas bij het onderwijs betrekken. Zoals bij voorbeeld het systeem van team-teaching in Zweden. Of vergelijkbare modellen in Finland.

Met deze studiereis willen we laten zien hoe het werkt. Of beter: dàt het werkt. En daarna? Een systeem uit een ander kopiëren zal geen optie zijn. Na een studiereis begint meestal het echte werk pas thuis. Maar na een week lang met peers een tiental praktijksituaties in twee landen te hebben geobserveerd (en bediscussieerd) heeft de deelnemer wel een goed beeld van de contouren waarbinnen je zou kunnen werken. Wat werkt en wat wellicht niet werkt. Wat in jouw organisatie met jouw team binnen redelijke tijd en met haalbare inspanningen mogelijk kan zijn. En welke onderdelen voor de langere termijn zijn.