Training Leiderschap PO in Reykjavik, IJsland 5-9 november 2023

De trainingscursus betreft een combinatie van bezoeken aan scholen en instellingen die een belangrijke rol spelen in de leiderschapsvorming ten aanzien van het basisonderwijs, alsmede de praktijk van inclusief/passend onderwijs in IJsland.De cursus staat open voor deelname van professionals uit Nederland en België.Indien Belgische collega’s inschrijven op de leiderschapscursus wordt de groepsgrootte niet hoger dan 35 personen.
  • Training Leiderschap PO in Reykjavik, IJsland 5-9 november 2023
  • 2023-11-05T00:00:00+01:00
  • 2023-11-09T23:59:59+01:00
  • De trainingscursus betreft een combinatie van bezoeken aan scholen en instellingen die een belangrijke rol spelen in de leiderschapsvorming ten aanzien van het basisonderwijs, alsmede de praktijk van inclusief/passend onderwijs in IJsland.De cursus staat open voor deelname van professionals uit Nederland en België.Indien Belgische collega’s inschrijven op de leiderschapscursus wordt de groepsgrootte niet hoger dan 35 personen.

Exhem is expert in studiereizen voor het onderwijs. Ook IJsland is geen onbekend terrein. Dankzij de samenwerking met onze IJslandse partner zijn we in staat een waardevol programma aan te bieden. In november 2023 staat er een inspirerende training voor leiderschapsvorming naar IJsland gepland.

Het IJslandse onderwijs staat op een hoog niveau. De rol van de schoolleider is aanzienlijk; hij/zij heeft veel bevoegdheden en verantwoordelijkheen. En vaak is er in het dunbevolkte deel van het land geen alternatief.

Als centraal thema voor deze leiderschapstraining is gekozen voor inclusiviteit. Op dit vlak valt er in IJsland veel te zien. Bovendien zal inclusiviteit in Nederland en België in het komende decennium een majeur thema blijven, waarbij een grote rol is weggelegd voor de leiderschapskwaliteiten van de schoolleider.

 De nadruk zal liggen op de volgende thema’s:
-Onderwijsstesel in IJsland: visie, beleid en besluitvorming.

-Personeelsbeleid en teambuilding.

-Eigenaarschap van leraren, ruimte voor differentiatie.

-Kwaliteitszorg en strategie-ontwikkeling.-Inclusief onderwijs in het PO

-Kindopvang & verlengde schooldag; ook in relatie met sociaal-emotionele ontwikkeling.

-Organisatie van, en afstemming met jeugdzorg.

-Doorgaande lijn: Early childhood/vroege herkenning tot en met transitie naar V(S)O

Een training in IJsland biedt een goede gelegenheid om te leren van de IJslandse successen. Onderwijs, jeugdhulp en de vrijetijdbestedingsorganisaties werken nauw samen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan het onderwijs en een positieve bijdrage kunnen hebben aan de gemeenschap en maatschappij. Het doel van het onderwijs is een leeromgeving faciliteren waar leraren en leerlingen de uitdagingen en voordelen van diversiteit omarmen en waar iedere leerling de kans krijgt om succesvol te zijn.

 

Scholen in IJsland zijn verplicht om alle leerlingen onderwijs te bieden, dus ook de leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Daarom wordt er nauw samengewerkt met ouders, jeugdhulp en de lerarenopleiding. Er is kleinschalig speciaal onderwijs, maar een plaatsing hier is in principe tijdelijk.

De reguliere school blijft betrokken zodat zij op termijn zelf in staat zijn aan de onderwijs-behoeften van de leerling te voldoen.

De focus ligt op de krachten van leerlingen en hoe zij deze krachten levenslang goed kunnen inzetten.