Aanmelden en Voorbereidingstraject

Voorbereidingstraject
-Ongeveer 2 maanden voor vertrek wordt met iedere deelnemer een telefonisch interview gehouden door de organisator.
-Ongeveer 1 maand van te voren wordt een voorbereidingsbijeenkomst georganiseerd op een centrale plaats in Nederland. De organisator geeft een presentatie over het inhoudelijke programma, over het onderwijs in Schotland, en over praktische aangelegenheden. Tijdens deze bijeenkomst wordt het tourboek uitgereikt.
-Het tourboek is een reisboek met daarin informatie over het programma, de personen en de instellingen die de groep gaat bezoeken, theoretische achtergronden documenten en praktische informatie.
-In de week voorafgaand van het vertrek krijgen de deelnemers de reisgegevens en worden de instructies voor vertrek, alsmede de noodzakelijke telefoonnummers en contactgegevens nog eens per e-mail herhaald.


Individuele arrangementen
Het is in principe mogelijk om de data van de vluchten te vervroegen of later te plannen in verband met voornemens voor een individuele verlenging van het verblijf.
Dit zal doorgaans geen verhoging van de ticketprijs ten gevolge hebben, onder voorwaarde dat er minimaal tien deelnemers volgens het reguliere schema blijven vliegen. Indien het aantal onder de tien komt wordt niet meer aan de definitie van ‘groepsboeking’ voldaan, en zullen de tarieven hoger worden.


Annuleren en wijzingen
Het minimale aantal deelnemers voor deze reis is 12.
Deelnemers kunnen tot 1 maart 2019 kosteloos annuleren, waarbij als uitgangspunt geldt dat het totaal aantal betalende deelnemers niet onder de 12 komt.
Indien een deelnemer na 1 maart 2019 genoodzaakt is de reis te annuleren kan een vervanger worden aangemeld. Daarvoor brengt onze reisagent kosten in rekening, die worden doorberekend.
Dit kan tot 4 weken vóór vertrek. Indien het annuleren na dat tijdstip zou plaatsvinden is geen vorm van vergoeding of compensatie meer mogelijk.